مزیت محصولات اوژن سیستم جهان نسبت به رقبا در چیست؟
بزرگ ترین مزیتی که قفسه های اوژن نسبت به رقبای خود دارد، امنیت بالایی است که به دلیل استفاده از ستون مقاطع بسته به جای مقطع باز در محصولات خود ایجاد کرده است.
قفسه فلزی متری چند؟
در اوژن سیستم جهان، تولید و اجرای قفسه بندی بر اساس سفارش انجام می شود. بنابراین برای قیمت قفسه بندی انبار بهتر است که نوع قفسه انبار خود را تعیین کنید. ابعاد آن را مشخص کنید. متراژ انبار را داشته باشید تا بتوانید تخمینی از قیمت قفسه به دست آورید.
فرآیند استعلام قیمت قفسه بندی انبار و کمد بایگانی چگونه است؟
بعد از دریافت تمامی اطلاعات از انبار و قفسه مورد نظر کارشناسان ما طرح قفسه بندی را طراحی و تعداد طبقات، ستون ها، قفسه ها و موارد مورد نظر محاسبه می کنند تا بتوانند قیمت نهایی پروژه را اعلام نمایند.