استفاده از قفسه ریلی آویز تابلو و عکس برای نگهداری تابلوهای هنری و تابلو فرش ها از انواع قفسه بندی موزه ای است که توسط توسط اوژن با استفاده از برترین تکنولوژی ها ساخته و اجرا می شود.

قفسه ریلی موزه ای یکی از قفسه بندی هایی است که در اوژن طراحی، تولید و اجرا می شود. قفسه متحرک موزه تا حد زیادی در بهینه سازی فضای موزه ها تاثیرگذار است.

Call Now Button

سلام!

مشاوره فنی و تخصصی