کمد بایگانی ریلی، قابل استفاده در مراکز آموزشی، هنری، فرهنگی، مالی، بانکی، شرکتی و نهادهای سازمانی است. فضای اداری با استفاده از قفسه های ریلی تا 100% بهینه می شود. اوژن، اولین و برترین تولید کننده سیستم بایگانی ریلی در ایران است.

Call Now Button

سلام!

مشاوره فنی و تخصصی