قفسه کتابخانه

قفسه بندی کتابخانه با قفسه کتابخانه اوژن به منظور نگهداری انواع کتاب ها، مجلات، روزنامه ها و موارد این چنینی است. قفسه کتابخانه را می توان در مراکز آموزشی، فرهنگی، اداری، سازمانی و کتابخانه های عمومی و خصوصی سفارش سازی نمایید.

Call Now Button

سلام!

مشاوره فنی و تخصصی