کمد بایگانی ریلی هوشمند

استفاده از قفسه هوشمند به منظور بایگانی اسناد مهم و ضروری می تواند کمک شایانی به افزایش دقت، سهولت دسترسی، صرفه جویی در انرژی و افزایش امنیت کند. استفاده از دکمه و ریموت کنترل یکی از مزیت های دورکاری است که می توان به عنوان نکات برجسته یاد کرد. کمد بایگانی ریلی هوشمند همانند کمد بایگانی ریلی مکانیکی است با این تفاوت که در بایگانی هوشمند ویژگی های بیشتری لحاظ شده است که تمامی مواردی که در بالا ذکر شده است را دربر می گیرد.

Call Now Button

سلام!

مشاوره فنی و تخصصی