قفسه پانل راک

قفسه پانل راک، یکی از سیستم های قفسه بندی انبار اوژن است که به منظور بهینه سازی فضای انبار تولید می شود. قفسه بندی پانل راک مخصوص کالاهایی با وزن متوسط و نیمه سنگین است که در اکثر صنایع کوچک، بزرگ و کارخانه های تولید و مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.