گواهینامه ایزو 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)

اوژن سیستم جهان در اواخر سال 1399 موفق به اخذ گواهینامه ی بین المللی 9001:2015 شد. این گواهینامه یکی شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت سازمان‌ها در سطح جهانی می باشد.

هدف اصلی از استقرار چینین سیستمی در سازمان، ارتقای رضایت مشتری از طریق بهبود خدمات و تولید می باشد.

صدور گواهینامه این استاندارد برای تمام زمینه های تجاری در نظر گرفته شده است. ISO 9001 یک استاندارد تجاری بین المللی است که معیارهایی را برای مستندسازی، پیاده سازی و گواهی سیستم کیفیت مدیریت مشخص می کند. سیستم مدیریت کیفیت برای همه سازمانها صرف نظر از اندازه، فعالیت و وضعیت قانونی آنها قابل اجرا است.

گواهینامه ایزو 2018: 10002(رسیدگی به شکایات مشتریان)

دریافت گواهینامه ی 10002: 2018 یکی دیگر از اعتباراتی است که اوژن سیستم جهان آن را به سازمان خود بخشیده است.

مدیریت بر شکایات مشتریان و افزایش استانداردهای خدمات به مشتریان را در راستای کاری خود قرار داده است. اوژن سیستم جهان به شکایات مشتریان در اسرع وقت رسیدگی می کند و از بازخوردهای آنان در جهت بهبود ارائه ی خدمات خود استفاده بهره مند می شود.

گواهینامه ISO 10002 راهنمایی در مورد روند رسیدگی به شکایات، از جمله برنامه ریزی، طراحی و فرآیند رسیدگی به شکایات در سازمان را ارائه می دهد.

گواهینامه ایزو 10004:2018 (رضایتمندی مشتری)

اوژن سیستم جهان در اواخر سال 1399 موفق به اخذ گواهینامه ی بین المللی 9001:2015 شد. این گواهینامه یکی شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت سازمان‌ها در سطح جهانی می باشد.

هدف اصلی از استقرار چینین سیستمی در سازمان، ارتقای رضایت مشتری از طریق بهبود خدمات و تولید می باشد.

صدور گواهینامه این استاندارد برای تمام زمینه های تجاری در نظر گرفته شده است. ISO 9001 یک استاندارد تجاری بین المللی است که معیارهایی را برای مستندسازی، پیاده سازی و گواهی سیستم کیفیت مدیریت مشخص می کند. سیستم مدیریت کیفیت برای همه سازمانها صرف نظر از اندازه، فعالیت و وضعیت قانونی آنها قابل اجرا است.

گواهینامه ی بین المللی CE(European Community)

اوژن سیستم جهان به عنوان تولید کننده انواع قفسه و سیستم های نگهداری کالا و اسناد توانسته است گواهینامه ی بین المللی CE را دریافت کند.

اوژن می تواند بر روی محصولات خود نشان CE را علامت گذاری نماید. به این ترتیب، ما اعلام می نماییم که محصولات ما با کلیه ی الزامات لازم (مقررات و استانداردهای اروپایی) مطالبقت دارد و می توانیم در مناطق اروپایی، محصولاتمان را به فروش برسانیم.

بازار اتحادیه اروپا تصدیق می‌کند که کالاهایی که دارای نشان CE هستند، می‌توانند بدون هیچگونه مانعی در منطقه اقتصادی اروپا فروخته شوند و مصرف‌کنندگان نیز اطمینان خواهند داشت که کالاهایی که خریداری می‌کنند کلیه نیازهای اساسی بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی را برآورده می‌کند.