کمد بایگانی ریلی، قابل استفاده در مراکز آموزشی، هنری، فرهنگی، مالی، بانکی، شرکتی و نهادهای سازمانی است. فضای اداری با استفاده از قفسه های ریلی تا 100% بهینه می شود. اوژن، اولین و برترین تولید کننده سیستم بایگانی ریلی در ایران است.

استفاده از قفسه هوشمند به منظور بایگانی اسناد مهم و ضروری می تواند کمک شایانی به افزایش دقت، سهولت دسترسی، صرفه جویی در انرژی و افزایش امنیت کند. استفاده از دکمه و ریموت کنترل یکی از مزیت های دورکاری است که می توان به عنوان نکات برجسته یاد کرد. کمد بایگانی ریلی هوشمند همانند کمد بایگانی ریلی مکانیکی است با این تفاوت که در بایگانی هوشمند ویژگی های بیشتری لحاظ شده است که تمامی مواردی که در بالا ذکر شده است را دربر می گیرد.